X X
Menu
Inloggen
Bestelling
?
Zoek kunstartikelen
Contact
Hulp bij bestellen van kunstartikelen
Aanbiedingen voor kunst en hobby
Hier vind je onze winkel voor kunstbenodigdheden en hobbyartikelen
De Kwast, alles voor kunst en hobby

Altijd lage
verzendkosten

Orders onder de €99,-
Nederland: €5,99
België/Duitsland: €7,99
Altijd Gratis vanaf €99,-

Nieuwsbrief

Gratis nieuwsbrief
ontvangen?
Aanmelden
Vragen?
Neem contact op

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door De Kwast, zoals middels de door De Kwast beheerde websites, waaronder in ieder geval dekwast.nl, en alle daarop aangeboden diensten, evenals alle verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van communicatie met De Kwast. De Kwast, gevestigd aan Vughterstraat 81 5211EZ 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze Privacyverklaring weergegeven. De verwerking vindt enkel plaats in overeenstemming met deze Privacyverklaring en relevante wet- en regelgeving.

Contactgegevens

https://dekwast.nl/contact.php
Vughterstraat 81, 5211EZ 's-Hertogenbosch
+31 85 2733004

Peter Zijderveld is de Functionaris Gegevensbescherming van De Kwast. Hij is te bereiken via . Let op! Dit e-mailadres is enkel voor privacykwesties!

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kwast verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken:

Waarom we gegevens nodig hebben

De Kwast verwerkt je persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten: Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is of onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, zullen wij jou eerst vragen om toestemming, tenzij wij verplicht zijn de gegevens te verwerken op grond van wet- en regelgeving. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken wanneer jij dat wilt.

Indien je, ondanks een verzoek daartoe, bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen wij mogelijk onze dienstverlening niet goed uitvoeren en/of kunnen wij mogelijk niet aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Wij zullen je vanzelfsprekend tijdig informeren indien dit het geval is.

Op basis van welke grondslagen wij verwerken

Wij verwerken jouw gegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van wet- en regelgeving. Wij baseren ons op de volgende grondslagen:

Hoe lang we je gegevens bewaren

We bewaren en gebruiken je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we de persoonsgegevens die we van je hebben. Het kan ook zijn dat wij jouw persoonsgegevens anonimiseren zodat we hiermee interne analyses en rapportages kunnen uitvoeren. Doordat de gegevens anoniem zijn, heeft het geen gevolgen voor jouw privacy.

De bewaartermijnen worden door ons bepaald op basis van de volgende criteria: Wat betekent dat in de praktijk? We hanteren de volgende bewaartermijnen: Wij verwijderen je gegevens ook als geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer je daar om verzoekt, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering hierop.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kwast neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt alle organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die redelijkerwijs van de Kwast mogen worden verwacht om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en andere onrechtmatige verwerkingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via   (alleen voor privacy!).

Delen van je persoonsgegevens

De Kwast verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van ons (verwerkers) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De Kwast blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De Kwast verkoopt je persoonsgegevens niet.

Wij maken enkel gebruik van verwerkers die jouw gegevens verwerken op beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Al onze verwerkers hebben conform de wet- en regelgeving noodzakelijke maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Bekijk onze Cookieverklaring om te zien hoe wij met cookies omgaan en hoe je zelf kunt kiezen welke cookies worden gebruikt.

Persoonsgegevens van kinderen

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar maar toch gebruik wil maken van onze website en/of diensten, moet je hiervoor toestemming hebben van je ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij persoonsgegevens verwerken van een minderjarige zonder rechtmatige grondslag, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of met onze Functionaris Gegevensbescherming. Wij zullen deze persoonsgegevens vervolgens verwijderen of verder enkel geanonimiseerde gegevens gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kwast neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kwast) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Kwast en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jouw genoemde, organisatie te sturen.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen kun je dit verzoek sturen naar  (alleen voor privacy!). Ook is het mogelijk om een brief te sturen naar ons adres of gebruik te maken van ons contactformulier op de website. We zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, reageren op je verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Als je een klacht of een andere vraag over de verwerking van (jouw) persoonsgegevens hebt, kan je gebruik maken van de contactmogelijkheden zoals genoemd in het begin van deze Privacyverklaring. De Kwast wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hyperlinks naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites van derden.

Aanpassingen aan deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Bij een ingrijpende wijziging zullen wij jou uiteraard voorafgaand informeren.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 31-08-2019.

Home | Onze winkel | Klantenservice | Contact | Retouren | Privacy
De Kwast BV
Speciaalzaak in kunst en kreativiteit!
KvK-nummer 16051585